Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov.
Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Môj zodpovedá za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (zákon o ochrane osobných údajov) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Zz.

Kto je prevádzkovateľ?

Sme spoločnosť Realfit, sro, IČO 48 212 512, so sídlom Hlavná 29, 080 01 Prešov, zapísaná Obchodný register okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 31676 / P.

Prevádkujeme webové stránky:
www.realfit.sk, www.cviky-na-brucho.sk, fitness-recepty.sk, www.cvicenie-strava.sk, klub.cvicenie-strava.sk, eshop.realfit.sk.

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovatelia, určujeme ako budú osobné údaje spracované a akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám pomôžu spracovaním.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť počas spracovania vašich údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na   info@realfit.sk

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonmi o ochrane osobných údajov a GDPR a teda:
budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinností alebo udelených súhlasov,
spĺňame podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
umožníme Vám a budeme podporovať uplatňovanie a plnenie vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre splnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a e-mail bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. Zaslanie prístupu do aplikácie, zaslanie dokumentov, atď.), dodanie tovaru.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame na účely priameho marketingu - zasielanie obchodných informácii. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme , že vás naše novinky zaujímajú, a to na dobu 10 rokov od poslednej objednávky.
Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať také inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 rokov od udelenia vášho súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia - živé akcie napr. semináre, školenia, verejné prezentácie, tréningy atď.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas priebehu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu lehotu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme , že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie než my a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem:

• SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
• Facebook
• Google
• Účtovná firma 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Poskytovanie osobných údajov mimo Európskú úniu.

Osobné údaje spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@realfit.sk.
Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke podľa zásad spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 5 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.
Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciám - len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujeme aspoň 10 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás , aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielame pokiaľ ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých uverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po ukončení vzájomných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnou inou treťou stranou.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.

>