Radoslav Cabúk

osobný tréner

mobil

+421 917 568 291

e-mail

info@realfit.sk

realfit, s.r.o.

Kontrolný orgán

Hlavná 29
08001 Prešov

IČO: 48 212 512
DIČ: 212 009 73 75

IBAN:
SK10 1100 0000 0029 4900 6352
SWIFT: TATRSKBX

Obchodný register: Okresný súd Prešov. Oddiel: Sro, Vložka číslo 31676/P

Činnosť poskytovateľa služieb tohto webu podlieha dohľadu a kontrole:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7721 597
Fax: +421 51 7721 596

Informácia o alternatívnom riešení sporov

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@realfit.sk

 

>